Struikelen over een stoeptegel

Rechtbank Noord-Holland valt over 1 cm.

Cijfers over het aantal valpartijen door scheef liggende stoeptegels zijn er niet, maar dat er iedere dag voetgangers ten val komen door een opstaande rand van een stoeptegel, zal waarschijnlijk niemand verbazen. Valpartijen met soms ernstig letsel.

 

Wie is er verantwoordelijk voor onze stoep ? 

De wegbeheerder - in veel gevallen de gemeente - is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van onze wegen, daaronder valt ook het trottoir. Wanneer het trottoir net is aangelegd, is er meestal geen probleem. De tegels liggen keurig recht naast elkaar waardoor er een egaal loopoppervlak ontstaat. 

 

Maar in de loop van de tijd kunnen tegels verzakken (bijvoorbeeld door verkeer), opgedrukt worden (door boomwortels) of door andere oorzaken scheef komen te liggen.

 

Wanneer een trottoir daardoor niet meer voldoet aan de eisen en een gevaar kan opleveren voor voetgangers, dient de gemeente het trottoir te herstellen.

 

Struikelen over een opstaande stoeptegel

Volgens de rechter kan van een trottoir niet verwacht worden dat dit altijd volledig egaal is. Met oneffenheden heeft een voetganger dus rekening te houden. De gemeente hoeft niet bij de minste of geringste verzakking tot herstel over te gaan.

 

Maar waar ligt de grens? Wanneer voldoet een trottoir niet meer aan de eisen. Voetgangers hoeven bij een normaal trottoir toch ook niet bedacht te zijn op grote hoogteverschillen ?

 

In een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:2340) is nog maar eens - tot op de centimeter nauwkeurig - aangegeven waar de grens ligt tussen een acceptabel trottoir en een gevaarlijk trottoir. 

 

“naar het oordeel van de kantonrechter moet het verschil in hoogte van 2 cm als een acceptabele oneffenheid van het wegdek worden beschouwd. Een dergelijke kleine oneffenheid levert geen gebrek op (van de stoep) in de zin van artikel 6:174 BW”

 

“Steun voor dit oordeel kan worden gevonden bij de norm in het handboek van het CROW, waarin een hoogteverschil van 3 centimeter of meer als ‘ernstig’ wordt gekwalificeerd”

 

Dat de stoep na het ongeval is hersteld, betekent volgens de kantonrechter niet dat er dus sprake moet zijn geweest een gevaarlijke situatie.

 

Een trottoir is volgens de rechtbank dus pas gevaarlijk bij oneffenheden van 3 centimeter en meer. 

 

Vergroot uw kans op een succesvolle claim:

* Als u ten val komt door een stoeptegel maak duidelijke foto’s van de situatie én de stoeptegel

* Houd een lineaal o.i.d. naast de bewuste tegel(s) en maak een foto waarop het hoogteverschil goed zichtbaar is

* Noteer de gegevens van eventuele getuigen

 

Bent u zelf gevallen op een stoep of kent u iemand die een ongeluk heeft gehad, neem dan gerust contact op met Cure Letselschade voor gratis advies. Een vrijblijvende afspraak maken kan ook, bel, mail of chat dan met mr. E. Grendel. 

 

fullsizeoutput_5 fullsizeoutput_5