Smartengeld voor naasten en nabestaanden

Alles over de wet affectieschade (ingevoerd op 03-01-2019)

Vanaf 1 januari 2019 is de wet vergoeding affectieschade in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt het mogelijk voor naasten van slachtoffers en voor nabestaanden, om een vergoeding te vragen van de aansprakelijke partij als compensatie voor het verdriet dat ook zij hebben geleden.

Waarom een nieuwe wet ?
In Nederland kan alleen het slachtoffer immateriële schadevergoeding vorderen (smartengeld). Voor verdriet en het leed van zijn of haar directe omgeving was niets geregeld. Daar is met deze nieuwe wet eindelijk verandering in gekomen, met een symbolische vergoeding als erkenning van het toegebrachte leed.

Voor welke gevallen ?
Niet voor iedere letselschade kan een beroep op de wet worden gedaan, er moet namelijke sprake zijn van ‘ernstig en blijvend letsel’ bij het slachtoffer of van ‘overlijden’. Het gaat dus om letsel met uitzonderlijke zware gevolgen voor de betrokkene en zijn omgeving.
Van ernstig en blijvend letsel is bijvoorbeeld sprake bij een functie-stoornis van 70% op grond van de zogenaamde AMA-guides. Voorbeelden hiervan zijn een dwarslaesie of ernstig hersenletsel. 

Voor wie ?
De vergoeding is in beginsel bedoeld voor gezinsleden en ouders, en voor personen die een zeer nauwe persoonlijke relatie hebben met het slachtoffer. Iedereen heeft een eigen mogelijkheid om een vordering in te dienen. 

Vanaf wanneer gaat de regeling in ?
De wet gaat in op 1 januari 2019 en kent géén terugwerkende kracht. Daarmee is de wet alleen van toepassing op ongevallen vanaf 1 januari 2019. In lopende zaken - dus ongevallen van voor 2019 - kan geen beroep de wet worden gedaan.

Hoe hoog is de vergoeding ?
Er is niet één vergoeding. De bedragen variëren tussen €12.500 en € 17.500 afhankelijk van de relatie tot het slachtoffer en het gevolg – ernstig en blijvend letsel of overlijden.
Als er sprake is van ‘eigen schuld’ bij het slachtoffer, wordt daarmee bij de toekenning van de vergoeding rekening gehouden. 

 

 

Wilt u meer weten over de wet affectieschade of heeft u een andere vraag over uw letselschade, neemt u dan gerust contact op met Cure Letselschade ? Wij helpen u graag !

Mr. E. Grendel

images-2 images-2